Medical / Onkologia

Nasze doświadczenie na rynkach onkologii obejmuje wiele obszarów terapii i technologii: od przeciwciał monoklonalnych do biomarkerów, onkologii interwencyjnej, obrazowanie piersi, innowacje w dostarczaniu leków i chirurgii onkologicznej.

Zdecydowana większość naszych projektów z obszaru onkologii koncentrowało się na ocenie możliwości rozszerzenia wskazań / wprowadzenia produktu do obrotu, licencji i dostępie do rynku.