Medical / Medycyna Ratunkowa

Medycyna Ratunkowa, Intensywna terapia, Internsywna terapia noworodka
Posiadamy kompetencje i doświadczenie we wprowadzaniu nowych urządzeń medycznych w obszarach intensywnej terapii i medycyny ratunkowej. Kilka wybranych obszarów, którymi się zajmujemy:

  • Monitorowanie Pacjenta i technologie informatyczne w opiece medycznej
  • Sprzęt anestezjologiczny
  • Gazy medyczne
  • Wentylacja pacjenta na OIT/ OIT Noworodka
  • Testy przyłóżkowe (POC)
  • Hipotermia terapeutyczna
  • Defibrylatory (Automatyczne i Ręczne)
  • Żywienie medyczne