Medical / Kardiologia i kardiochirurgia

Układ Krążenia - sprzęt i diagnostyka

Nasze doświadczenie na rynku układu krążenia obejmuje wiele technologii stosowanych w całym obszarze Opieki Sercowo-Naczyniowej:

  • Elektrofizjologia: rozruszniki serca, defibrylatory i technologie zdalnego monitoringu pacjenta
  • Angiografia: Rynek obrazowania i środków kontrastowych (TK, RM, RTG)
  • Monitoring Pacjenta
  • Obrazowanie naczyń
  • Stenty uwalniające leki (DES)
  • Defibrylatory (AED)