Medical / IT w ochronie zdrowia

Rosnący internsywnie w ostatnich latach dział wspomagający leczenie i obsługę pacjenta, który mieliśmy okazję badać:

  • Elektroniczna dokumentacja medyczną  (EMR)
  • Elektroniczny rekord pacjenta (EHR)
  • Łączność z urządzeniami medycznymi
  • Rozwiązania wspomagające podejmowanie decyzji
  • Portale pacjenta